Atomkraft, 1984

Sikkerheden ved kernekraftværker

01-01-1984Den her foreliggende redegørelse for sikkerheden ved kernekraftværker beskæftiger sig hovedsageligt med vandkølede reaktoranlæg. Denne type er langt den mest udbredte og mest aktuelle i forbindelse med et eventuelt dansk kernekraftprogram.Læs publikation