Luftforurening, 1984

Samfundsmæssige vurderinger

01-01-1984

Det har været arbejdsgruppens opgave at vurdere de samfundsmæssige, herunder de driftøkonomiske konsekvenser af emissionsbegrænsede foranstaltninger for så vidt angår svovldioxid (SO2) fra danske kraft- og kraftvarmeværker samt større industrianlæg.

Læs publikation