Luftforurening, 1984

Planteskader

01-01-1984Nærværende rapport behandler de effekter på planter, som skyldes den direkte kontakt med svovl- og kvælstofforbindelser. Påvirkningen af vegetationen som et resultat af den sure nedbørs indvirkning på jorden kan betegnes som en indirekte effekt er kun behandlet i mindre omfang.Læs publikation