Atomkraft, 1984

Placering af kernekraftværker

01-01-1984Arbejdsgruppens opgaver: - at vurdere omfanget af sundhedsmæssige skader blandt befolkningen som følge af repræsentative udslip af radioaktive stoffer i forbindelse med mulige reaktorhavarier i et 1000 MW elkraftreaktoranlæg. Vurderingerne skal omfatte forskellige befolkningstætheder og afstande til større bysamfund. Vurderingerne skal endvidere foretages under hensyntagen til mulige beredskabs- og andre dosisreducerende foranstaltninger. - at overveje, hvorvidt resultaterne af de nævnte vurderinger giver grundlag for fastsættelse af kriterier for tilladelige befolkningstætheder og mindste afstande til større bysamfund omkring kernekraftværker. Overvejelserne bør indeholde oplysninger om tilsvarende overvejelser eller praksis i lande med lignende befolkningsforhold og placeringsmuligheder som i Danmark. - at belyse egnetheden af de i Danmark reserverede pladser på baggrund af ovennævnte vurderinger og overvejelser.Læs publikation