Hav, søer, vandløb, 1984

Phthalatesteres økotoksikologi og spredningsveje i det marine miljø

01-01-1984Formålet med undersøgelsen har været, på baggrund af eksisterende viden i litteraturen - dels at kortlægge niveauer og sandsynliggøre spredningsvejene for phthalatestere, specielt i det marine miljø og Østersøen og - dels at undersøge phthalatesteres toksicitet, omdannelse, persistens og bioakkumulerbarhed samt eventuelt andre miljøeffekter i det marine miljø.Læs publikation