Miljøprojekter, 56, 1984

Overfladebehandling 3

01-01-1984Industrielle overfladebehandlingsanlæg medfører ofte forureninger, der i for store koncentrationer kan indvirke på miljøet. Da det på landsplan drejer sig om adskillige virksomheder, har Miljøstyrelsen til hensigt at udsende en vejledning for sådanne anlæg. Forud for vejledninger har Miljøstyrelsen til hensigt at udsende 3 miljøprojekter, der vil blive udarbejdet at Teknologisk Institut og finansieret at Miljøstyrelsen. Projekternes formål er, på basis af den know-how Teknologisk Institut gennem årene har opnået, indenfor denne sektor at belyse følgende: - branchekarakterisering - oplysninger om produktionsforhold - oplysninger om anlæggenes forurening (emissioner) - oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger - økonomiske forhold ved forureningsbekæmpelse - kontrolforanstaltninger Nærværende miljøprojekt er det 3. af disse projekterLæs publikation