Hav, søer, vandløb, 1984

Okkerkortlægning

01-01-1984Til nedbringelse af okkergener i vandløb, skal der til brug for en fremtidig ordning på området udarbejdet et kortmateriale, der udpeger de arealer, hvor det må forventes, at dræning vil give anledning til okkergener i vandløb. Rapporten vedrører den del af kortlægningen, der har haft til opgave at udpege arealer, hvor den geologiske udvikling har muliggjort aflejringer af jernforbindelser i det øverste jordlag, der i forbindelse med en afvanding, kan tænkes at give anledning til okker i vandløbene.Læs publikation