Luftforurening, 1984

Nyttiggørelse af restprodukter

01-01-1984Arbejdsgruppens opgaver har været: - at give en oversigt over de tekniske mulige anvendelser af forskellige restprodukter, og - at foretage en samfundsmæssig vurdering af nyttiggørelsen, dels i forhold til det enkelte restprodukt, og dels det enkelte anvendelsesområde.Læs publikation