Genanvendelse; Miljørapport, 1984

Muligheder for øget genanvendelse af erhvervsaffald

01-01-1984Nærværende undersøgelse har til formål at give en nærmere belysning af de faktorer, der styrer erhvervsaffaldets bortskaffelse, med henblik på at vurdere mulighederne for øget genanvendelse i sammenhæng med Miljøstyrelsens udfyldelse af bestemmelserne om affaldsplanlægning samt arbejdet i medfør af genanvendelsesloven. Undersøgelsesområdet har været Århus kommune. Bilagsdelen indeholder affaldsanalyser, spørgeskemaer og affaldsregulativ for Århus kommune.Læs publikation