Miljøprojekter, 59, 1984

Modelberegninger for Kattegat

01-01-1984Formålet med modelberegningerne har været at give en beskrivelse af vandkvaliteten, og herunder især iltforholdene i de frie vandmasser i Kattegat. Den opstillede model omfatter derfor ikke en detaljeret beskrivelse af forholdene i kystområderne. Bilagsdelen indeholder måle- og beregningsdata.Læs publikation