Luftforurening, 1984

Materialeskader

01-01-1984Det er veldokumenteret, at luftforurening accelererer materialernes nedbrydning i atmosfæren, og at dette kan være et samfundsmæssigt problem af samme størrelsesorden som forureningsskader på vegetation, dyreliv og menneskelig sundhed.Læs publikation