Miljøprojekter, 58, 1984

Målinger af farlige stoffer i legetøj

01-01-1984Miljøstyrelsen har i medfør af lov om kemiske stoffer og produkter ansvaret for udstedelse af regler om indhold af farlige stoffer i legetøj. I dag findes kun regler for indhold af kviksølv, bly, arsen og antimon i malet legetøj, og disse har ikke været revideret i mange år. Miljøstyrelsen har på denne baggrund opstillet et foreløbig program for undersøgelse af farlige stoffer i legetøj, hvorefter man har bedt en række relevante laboratorier om at gennemføre disse analyser på en serie vareprøver. Resultaterne er sammenfattet i nærværende rapport, som samtidig indeholder laboratoriernes rapporter samt øvrigt baggrundsmateriale.Læs publikation