Luft- og vandkvalitet i Helsingebadet ved henholdsvis kloring ogozonering

01-01-1984

Anlægs- og proceskombinationer; Sikkerhed og nærmiljø; Forurening med mutagene forbindelser; Forurening med trihalomethaner; Bakteriologisk inaktivering; Driftserfaringer

Læs publikation