Luftforurening, 1984

Lovgivning vedrørende restprodukter

01-01-1984Rapporten belyser det lovgivningsmæssige grundlag for anvendelse og deponering på land og i havet af restprodukter fra kulfyrede kraftværker.Læs publikation