Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/1984

Kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet

01-01-1984Formålet med denne vejledning er at give baggrund for amtsrådenes og embedslægeinstitutionernes anvendelse af kompetencen efter § 4, stk. 2, i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 6 af 4. januar 1980, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 468 af 16. september 1983, at tillade højere indhold af visse stoffer i drikkevand, end det fremgår af bekendtgørelsen, jfr. bilagene til bekendtgørelsen.Læs publikation