Miljøprojekter, 61, 1984

Kortlægning af formaldehydforbruget i Danmark

01-01-1984Projektets formål har generelt været at kortlægge brugen af formaldehyd indenfor de forskellige brancher, samt så konkret som muligt at angive i hvilke mængder og i hvilke produkter, det anvendes (både som rent stof og som udgangspunkt for fremstillingen af forskellige forbindelser).Læs publikation