Miljøprojekter, 60, 1984

Kortlægning af affaldsbortskaffelsen i Fredensborg-Humlebæk kommune

01-01-1984Miljøstyrelsen har med det formål at anvise mulige løsninger på problemer, der måtte opstå i forbindelse med gennemførelsen af affaldsplanlægningen, i samarbejde med Fredensborg-Humlebæk kommune iværksat et pilotprojekt for udarbejdelse af kommunale affaldsplaner. Som første del af pilotprojektet er der gennemført en forsøgskortlægning af affaldsbortskaffelsen i Fredensborg-Humlebæk kommune, som præsenteres i nærværende rapport.Læs publikation