Spildevand, 1984

Kommunale rensningsanlæg

01-01-1984Miljøstyrelsen nedsatte i 1982 en arbejdsgruppe til at udrede, hvordan drfitsproblemer kan afhjælpes og medvirke til at sikre en mere effektiv drift af rensningsanlæggene. Arbejdsgruppens redegørelse offentliggøres hermed. Arbejdsgruppens kommissorium: 1. Indsamling af materiale om driftsproblemer med kommunale rensningsanlæg hos danske myndigheder, institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med disse anlæg. På basis af det indsamlede materiale skal vurderes, hvordan driftsstabiliteten og effektiviteten af anlæggene kan forbedres, og hvor stort behovet for en eventuel udbygning af rensningsindsatsen - Økonomiske aspekter inddrages. 2. Indsamling af materiale om kommunale rensningsanlægs påvirkning af recipienter, herunder effekten af periodevis manglende funktion af anlæggene. 3. Vurdering af kommunernes organisering af det spildevandstekniske områder og måderne, hvorpå driftskontrollen af rensningsanlæggene foretages. Herunder udarbejdes forslag til en egentlig uddannelse af driftspersonale på rensningsanlæg.Læs publikation