Luftforurening, 1984

Jordforsuring

01-01-1984En jords surhedsgrad kan udtrykkes ved dens pH-værdi. Under skandinaviske klimaforhold er jordbunden genstand for en fremadskridende naturlig forsuring. Effekterne af den forureningsbetingede syretilførsel på jordbunden må vurderes i sammenhæng med den forsuring, der skyldes de naturlige processer, og den forsuring, der skyldes jordens anvendelse til land- og skovproduktion. Forskellige steder i verden er udført målinger og undersøgelser med henblik på at fastslå effekten på jordbunden af den forureningsbetingede syretilførsel. Af disse fremgår, at en direkte effekt på jordbundens pH næppe er påvist nogen steder, bortset muligvis fra enkelte områder, hvor syredepositionen er meget høj.Læs publikation