Luftforurening, 1984

Grundvandsforsuring

01-01-1984I modsætning til overfladevandet vil de deponerede sure stoffer kun kunne påvirke grundvandet indirekte efter passage af jordlag af varierende masse og med forskellig bufferkapacitet. Generelt vil barriererne for forsuring af grundvand fra nedbør og luft være større end for forsuring af de ferske overfladevande. I Danmark er en forsuring af grundvandet som følge af deposition fra luften usandsynlig.Læs publikation