Luftforurening, 1984

Ferskvandsforsuring

01-01-1984

I søer og vandløb i det sydlige Norge og i store dele af Syd- og Sydvestsverige, men senere også i Skotland og Nordamerika, er der observeret markante biologiske og vandkemiske ændringer, herunder pH-fald, som i det væsentlige skyldes afsætningen af svovlforbindelser. Disse forsuringseffekter på ferskvand er observeret i områder med basefattige bjergarter. I områder med basefattige bjergarter, hvor der ikke deponeres svovlforbindelser, er der ikke observeret forsuring af de ferske vande. Kalkindholdet i jorden i størstedelen af Danmark og Skåne indebærer, at de ferske vande her ikke er forsuringstruede.

Læs publikation