Energi- og procestekniske besparelser ved styring af rensningsanlægs afløbskvalitet

01-01-1984

Nærværende projekt har haft følgende hovedformål: 1. At undersøge om det på et fuld skala rensningsanlæg er muligt at opnå en given og stabil afløbskvalitet ved styring af spildevandsfordelingen ud fra anlæggets belastning (målt som iltforbrug). 2. At undersøge hvor meget energiforbrug og slamproduktion kan reduceres ved en sådan styring. 3. At undersøge muligheden for en mere stabil drift af anlægget under regn. Forsøgene blev gennemført i den sidste halvdel af 1982 på Kirkeskovens rensingsanlæg i Søllerød kommune.

Læs publikation