Luftforurening, 1984

Emission, transport og afsætning

01-01-1984De europæiske lande har i fællesskab etableret det Europæiske Moniterings og Evaluerings Program, EMEP, som har til formål at fremskaffe datamateriale til vurdering og kontrol af fjerntransport af luftforurening, specielt svovl. Programmet startede i 1978 og er nu en aktiv del af den internationale konvention om grænseoverskridende luftforurening. Resultaterne fra dette program er blevet anvendt i arbejdet vedrørende effekter af luftforurening og sur nedbør.Læs publikation