Luftforurening, 1984

Deponering af restprodukter

01-01-1984

Rapporten omhandler de miljømæssige konsekvenser ved forskellige deponeringsformer på land og i hav af såvel flyveaske som forskellige afsvovlingsprodukter.

Læs publikation