Farlige stoffer; Miljørapport, 1984

Dannelse og spredning af dioxiner især i forbindelse med affaldsforbrænding

2. bd.

01-01-1984

Denne rapport indeholder hovedresultater og konklusioner fra Miljøstyrelsens arbejde vedrørende dioxiners dannelse og spredning, især i forbindelse med affaldsforbrænding. Kapitel 2 giver en status over dioxinbelastningen i Danmark, udarbejdet på baggrund af de foreligende oplysninger. I kapitel 3 redegøres der for, hvilke metoder der i dag kan anbefales til nedbringelse af dioxinbelastningen i miljøet, og endelig indeholder kapitel 4 Miljøstyrelsens konklusioner og forslag til det videre arbejde. Bilagsrapporten indeholder bl.a. resume af 3 forprojekter til dioxinrapporten: 1) Kortlægning af danske affaldsforbrændingsanlæg. 2) En vurdering af udenlandske undersøgelser vedrørende dioxiner og affaldsforbrænding. 3) En undersøgelse af dioxinindhold i jord og røggasser ved affaldsforbrændingsanlægget i Kærup, Nybro ved Varde.

Læs publikation