Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1/1984, 2001

Bortskaffelse af sygehusaffald

01-01-1984

Nærværende vejledning vedrører især problemerne ved bortskaffelse af smitteførende eller biologisk affald og indebærer ingen ændringer af den tidligere vejlednings grundsynspunkt, som er, at bortskaffelse af sygehusaffald skal finde sted uden risiko for smittespredning og uden forurening af omgivelser. Hovedafsnit: Definitioner på sygehusaffald; Juridisk og administrativt grundlag; Opbevaring, transport og destruktion af sygehusaffald; Transport af specielt sygehusaffald; Forbrænding af sygehusaffald i sygehusenes forbrændingsanlæg

Læs publikation