Miljøprojekter, 55, 1984

Alternative muligheder i dansk landbrug

01-01-1984Nærværende udredning er resultatet af et forsøg på at udlede et rationale for en økologisk orienteret vurdering af alternative udviklingsmuligheder for dansk landbrug og at fremstille kvantitative analyser af mulige økologiske forbedringer, baseret på beregninger af den stoflige, den energetiske og den økonomiske omsætning i konkrete jordbrugssystemer. Den indeholder i de første tre kapitler en gennemgang og diskussion af det kompleks af problemer vedrørende produktivitet, økonomiske vilkår og miljømæssige forhold, der tegner den økologiske problemstilling. Derefter fremstilles en metode til analyse af omsætningen i jordbrugsssystemer med henblik på opstilling af kriterier for hvilke ændringer, der kan antages at udføre økologiske forbedringer. I de sidste kapitler gives et eksempel på analyse og økologisk vurdering af et konkret alternativ, set i forhold til den nuværende produktionsstruktur.Læs publikation