Affald, 1984

3 cirkulærer fra Miljøstyrelsen om kemikalieaffaldsdepoter. Lov om kemikalieaffaldsdepoter

01-01-1984

Lov om kemikalieaffaldsdepoter, Lov 262 af 8. juni 1983. Cirkulære om lov om kemikalieaffaldsdepoter, Cirkulære af 1. juli 1983. Cirkulære om oversigter over undersøgelser og afværgeforanstaltninger efter lov om kemikalieaffaldsdepoter, Cirkulære 29. september 1983. Cirkulære om undersøgelser og afværgeforanstaltninger efter lov om kemikalieaffaldsdepoter, Cirkulære 24. april 1984.

Læs publikation