Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1/1983

Vejledning i recipientkvalitetsplanlægning

Del 1 : Vandløb og søer

01-01-1983

Vejledning i recipientkvalitetsplanlægning for vandløb og søer (del 1) og for kystvande (del 2) beskriver en væsentlig del af det danske administrative system til beskyttelse og bevaring af vore vandområder mod forurening. Dette system er baseret på vidtgående hensyntagen til vandområdets egenart og de målsætninger for det enkelte vandområdes kvalitet og anvendelse, der er politisk fastlagt af de regionale myndigheder. Systemet skal sikre, at forureningen af vore vandområder mindskes gennem styring af udledningerne, og skal tilvejebringe et grundlag for afvejning af de forskellige interesser, der er knyttet til vandområderne.

Læs publikation