Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/1983

Vejledning i besparelser på driften af spildevandsanlæg

01-01-1983Miljøstyrelsen har med vejledningen lagt vægt på at anvise besparelsesmuligheder, der kan gennemføres uden at ændre sigtet og målet for recipientbeskyttelsen og den fortsatte udbygning i spildevandsafledningen og -rensningen. Det må understreges, at vejledningens enkelte forslag alene er vejledende. De forudsættes anvendt som grundlag i lokale og konkrete vurderinger, ligesom de afledte besparelser beror på, at de nødvendige initiativer tages i de enkelte kommuner og amtskommuner.Læs publikation