Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/1983

Vejledende retningslinier for konstruktion af overjordiske ståltanke med rumindhold indtil 200 m3

01-01-1983

Prøvningsudvalget for Olietanke (PUFO) har fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde et grundlag for dimensionering og konstruktion af overjordiske tanke, og dette grundlag udsendes som nærværende vejledning. Vejledningen er udarbejdet med de hidtidige erfaringer som baggrund og omfatter derfor både let tilgængelige standardløsninger, der har været i produktion igennem lang tid, og empiriske formler, der kan danne basis for konstruktion af tanke udover standardprogrammet. Det har været væsentligt for PUFO at reglerne med udgangspunkt i den nuværende praksis giver mulighed for dimensionering og konstruktion af de fleste typer tanke, men det har også været ønsket at kunne give mulighed for at fravige de her givne retningslinier, når der kan fremlægges teknisk dokumentation for forsvarligheden heraf.

Læs publikation