Affald; Miljørapport, 1983

Undersøgelse af slagger fra kulfyrede kraftværker

01-01-1983Det er projektets formål gennem laboratorieundersøgelser at tilvejebringe en vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved anvendelse og deponering af slagger fra kulfyrede kraftværker. Denne vurdering skal kunne tjene til støtte for opstilling af eventuelle vilkår for anvendelse af disse slagger til entreprenørmæssige formål.Læs publikation