Vejledning fra Miljøstyrelsen, 8/1983

Tilsyn og kontrol med forurening fra virksomheder

01-01-1983Vejledningens indhold: A. Generelle retningslinier B. Retshåndhævelse og sanktionsmuligheder C. Miljøstøtte D. Affald fra virksomheder, herunder olie- og kemikalieaffald E. Særligt vedrørende tilsyn med landbrugsvirksomheder F. Luftmålinger G. Støjmålinger H. Vandundersøgelser I. Typiske forureningskilder i forskellige kategorier af virksomheder Ved vejledningens udsendelse foreligger A og C, mens øvrige afsnit udsendes efterhånden som de foreligger.Læs publikation