Vandforsyning

Statistiske oplysninger om vandforbrug, takster og vandforsyningernesøkonomi. Overvejelser vedrørende takstpolitik og vandpriser

01-01-1983

Formålet er at give en statistisk beskrivelse af vandforbruget og takstforholdene, som de ser ud i dag. Rapporten beskriver forbrugets størrelse og spredningen heri mellem forskellige forsyninger samt hvilke faktorer, der influerer på vandforbruget. Rapporten belyser også de principper, der lægges til grund for takstfastsættelsen i de forskellige forsyninger.

Læs publikation