Luftforurening, 1983

Rapport om en miljøundersøgelse af små centralvarmekedler med udnyttet røggasvarme

01-01-1983

Formålet med rapporten er at måle mængde og sammensætning af kondensat og røggas. På grund af naturgassens snarlige indførelse i Danmark er det af interesse at gennemføre målingerne med både olie og gas som brændsel. Rapporten er en forkortet udgave af målerapporten fra Dansk Kedelforening september 1982. I målerapporten kan man finde de detaljerede resultater, kedelbeskrivelse etc. Målerapporten kan rekvireres fra Dansk Kedelforening.

Læs publikation