Støj, 1983

Projektering af boligbebyggelse i støjbelastede byområder

01-01-1983Publikationen beskriver problemer ved udformning af boligbyggeri i støjbelastede byområder. Der gives en kort indføring i de nødvendige akustiske grundbegreber og det beskrives, hvorledes støj kan måles og beregnes. En række principielle krav til udformningen af boliger i støjbelastede byområder opstilles, og det vises ved eksempler fra tre eksisterende boligbebyggelser og én bebyggelse under opførelse, hvorledes en række af disse krav kan opfyldes i praksis. Endvidere omtales et byfornyelsesprojekt, hvor de støjmæssige problemer behandles i planlægningssammenhæng.Læs publikation