Phenoler i spildevand

01-01-1983Undersøgelsen indeholdt kvantitativ analyse for 11 nærmere specificerede phenoler. Det aftaltes at udtage prøver fra 4 rensningsanlæg. På grund af tekniske vanskeligheder blev et af disse senere udskiftet, således at undersøgelsen blev fortaget på følgende rensningsanlæg: - I/S Avedøre Kloakværk - Herning Centralrenseanlæg - Holbæk Renseanlæg - Renseanlæg Lynetten.Læs publikation