Miljøprojekter, 46, 1983

Pesticidernes indflydelse på agerlandets fugle

01-01-1983Formålet med dette litteraturstudium har været at klarlægge den eksisterende viden om de problemer, der opstår ved brugen af pesticider (bekæmpelsesmidler) i landbrugsområder. Der er specielt fokuseret på fuglenes rolle i denne sammenhæng. Brugen af pesticider er en væsentlig del af problematikken omkring det intensiverede landbrug og dets indflydelse på naturtilstanden i vores dyrkede områder. En hovedregel i landbrugsdriften går ud på, at man søger at optimere livsvilkårene for den dyrkede plante/det avlede dyr, mens uønskede konkurrenter og skadevoldere søges holdt nede ved brugen af pesticider. Dette medfører ændringer af livsvilkårene for både mikroorganismer, jordbundsfauna og -flora, for de vilde planter og for de vilde dyr.Læs publikation