Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3/1983

Pelsdyrfarme

01-01-1983

Siden miljølovens ikrafttræden har Miljøstyrelsen behandlet en mængde klagesager, hvilket har givet et grundlag for udarbejdelse af generelle retningslinier for godkendelse af pelsdyrfarme. Ændringer i pelsdyravlernes driftsforhold, således at der ikke længere bliver forarbejdet foder på den enkelte farm, har medført, at der i forhold til tidligere kun er tale om begrænsede flue- og lugtgener fra pelsdyrfarme. Det store antal klagesager og ændringer i driftsforholdene har været baggrund for, at miljøstyrelsen har fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde en vejledning om "Miljøkrav ved etablering og drift af pelsdyrfarme".

Læs publikation