Hav, søer, vandløb, 1983

Organotinforbindelser i det marine miljø

01-01-1983Denne rapport udgør første fase af et projekt vedrørende organotinforbindelser i det marine miljø. Formålet med denne fase af projektet har været at samle den eksisterende viden om organotinforbindelsenes økotoxikologi i havmiljøet, at undersøge mængden og arten af organotinforbindelser der bruges i Danmark, og at pege på mulige kilder til organotinforbindelser i havmiljøet.Læs publikation