Hav, søer, vandløb, 1983

Opgørelse af belastningen fra land af de indre danske farvande med organisk stof, Total-N og Total-P

01-01-1983

Denne undersøgelse er iværksat som en del af det internationale arbejde, der udføres af Østersønationerne for at skabe overblik over forureningstilstand og forureningsveje i det havområde, der omfattes af Helsingfors-konventionen. Den er en direkte fortsættelse af det danske bæltprojekt, som blev afsluttet i 1981.

Læs publikation