Vandforsyning, 1983

Nitrat i drikkevand og grundvand i Danmark

01-01-1983Man er i de senere år blevet opmærksom på, at grundvandets nitratindhold i mange områder vedvarende stiger. Dette gælder såvel i Danmark som i mange andre lande, som vi normalt sammenligner os med. Det stigende nitratindhold i grundvandet har betydet, at der på mange vandværker er problemer med at overholde de fastsatte grænseværdier for nitrat i drikkevandet. Redegørelsen bygger i vidt omfang på resultater fra det rutinemæssige tilsyn med drikkevandet.Læs publikation