Moss analyses used as a means of surveying the atmospheric heavy-metaldeposition in sweden, Denmark and Greenland in 1980

01-01-1983

Formålet med dette projekt var i første omgang at fastlægge at regionalt baggrundsniveau for metalindhholdet i mosser og dernæst at lokalisere enkeltkilder af en sådan størrelse, at de har betydning i en skandinavisk målestok. Resultaterne af undersøgelsen er sammenlignet med tilsvarende undersøgelser i vore nabolande og med tidligere udførte undersøgelser i Skandinavien 1968-70 og Sverige 1975.

Læs publikation