Genanvendelse, 1983

Miljøstyrelsens redegørelse om genanvendelse og renere teknologier

01-01-1983

Redegørelsen giver en status for, hvordan genanvendelsesloven fra 1978 har virket og redegør for de fremtidige muligheder for genanvendelse og omstilling til renere teknologier. Endvidere begrundes hovedelementerne i de ændringer af den nugældende lov, som miljøstyrelsen foreslår overvejet ved den forestående lovrevision. Indeholder lov, 297 af 8 juni 1978 og aktstykke, 294 af 10. juni 1982

Læs publikation