Miljøplanforudsætninger - støjkortlægning

Støjkortlægning : Vejledning og signaturer

01-01-1983

Støjkortlægningens sigte er at inddrage støjhensynet i de overvejelser om ændret arealanvendelse, trafikale ændringer, byfornyelse og boligforbedringer som indgår i region- og kommuneplanlægningen samt planlægningen efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9.

Læs publikation