Farlige stoffer; Miljørapport, 1983

Miljømæssige og toksikologiske effekter af blandinger af pesticider (tankblandinger)

01-01-1983

I rapporten gives forfatternes konklusion og diskussion for de følgende 3 delområder: 1. Tankblandingers indflydelse på restindholdet i planter. 2. Pesticidblandingers nedbrydning og indflydelse i jord. 3. Toksikologiske effekter af tankblandinger.

Læs publikation