Vandforsyning, 1983

Miljøbakterier som indikatorer for vandkvalitet

01-01-1983Termotolerante coliforme bakterier er fremragende mål for vands forurening med husspildevand. De coliforme bakterier er tillige nyttige ved vurdering af organisk forurening i ferksvandsområder. Det er idag ikke kun forurening med tarmbakterier, som interesserer, når man skal vurdere kvaliteten af en recipient. Udledningen og udsivningen fra industri og landbrug kan påvirke den økologiske balance i vandområder på uheldig måde. Nærværende projekt skal ses som et forsøg på at beskrive nogle grupper af mikroorganismer, som forekommer i salt- og ferskvand og som frembyder muligheder som supplement til coli-undersøgelser i kontrol af visse recipienter.Læs publikation