Miljøprojekter, 50, 1983

Indirekte og direkte erhvervsbetinget blybelastning

01-01-1983Den foreliggende undersøgelse omhandler den indirekte erhvervsmæssige eksponering, som familiemedlemmer til ansatte på blyforarbejdende virksomheder udsættes for. Undersøgelsen blev gennemført i november 1981, hvor en gruppe er ansatte på tre store blyforarbejdende virksomheder i Danmark blev kontaktet. Målgruppen var familiemedlemmer til samtlige ansatte i produktionen med 3-6 årige børn. I målgruppen var 60 familier, hvoraf 44 (73%) deltog i undersøgelsen. I alt blev der taget blodprøver på 44 fædre, 42 mødre, og 84 børn. Der blev indsamlet støvprøver fra 42 af hjemmene og 41 af fædrene fik målt bly i indåndingszonen. Desuden blev der indsamlet blodprøver fra en kontrolgruppe på 40 børn uden nogen indirekte erhvervsbetinget blyeksposition, som af forskellige årsager skulle have taget blodprøve på et sygehus i Hovedstadsområdet.Læs publikation