Farlige stoffer; Miljørapport, 1983

Husholdningskemikalier

01-01-1983

Som et led i administrationen af lov om kemiske stoffer og produkter besluttede Miljøstyrelsen efteråret 1981 at få kortlagt forekomsten af husholdningskemikalier på det danske marked. Samtidig ønskedes en nærmere belysning af uheld i forbindelse med husholdningskemikalier med henblik på overvejelser om forebyggende foranstaltninger.

Læs publikation