Affald, 1983

Gammelt kemikalieaffald - ny miljøtrussel

01-01-1983I oktober 1982 afsluttede Miljøstyrelsen en landsdækkende kortlægning, der klart viste et nyt problemkompleks. Gammelt kemikalieaffald truer mange steder med at forurene grundvandet og omgivelserne. Hvordan er det gået til? Hvor omfattende er truslen? Hvad kan der gøres for at afværge den? Hvad vil det koste? Hvem skal betale? Miljøstyrelsen finder, at belysningen og besvarelsen af disse spørgsmål kan have almen interesse. På de følgende sider sker dette på en forenklet og - forhåbentlig - forståelig måde.Læs publikation